Príhovor starostu obce Omšenie – ” Október – mesiac úcty k starším “

OMŠENIE. Prinášame vám príhovor starostu obce Omšenie Alojza Marčeka pri príležitosti “Októbra – mesiaca úcty k starším”.