TRENČÍN – MORAVA. Verejnosť môže po prvýkrát v histórii zhliadnuť areál južného opevnenia Trenčianskeho hradu, a to vďaka medzinárodnému projektu TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime európske tradície pre verejnosť. Otvorené je nielen južné opevnenie, ale aj česká časť projektu v partnerskom meste Bučovice.

Celkom 7 000 štvorcových metrov južnej časti Trenčianskeho hradu bolo pre objavovateľov histórie a kultúry až doteraz neprístupných. Stavebný ruch vládol na hrade od júla roku 2018, stavba bola oficiálne ukončená kolaudačným rozhodnutím vo štvrtok 10. septembra 2020. Otvorením nových rozľahlých priestorov sa hrad stal, čo sa sprístupnenej rozlohy týka, druhým najväčším na Slovensku. Majestátne južné opevnenie si návštevníci budú môcť obzrieť už túto sobotu 12. septembra a to za nezmenené vstupné v rámci štandardných hradných okruhov. Po zatiaľ nespoznanom hradnom areáli, ktorý v minulosti plnil obrannú funkciu, sa hostia prejdú vďaka dvom novým mostom, nájdu tu aj informačné tabule či oddychové priestory. Dostanú sa sem cez hlavný vstup z Mierového námestia, vstup cez novú bránu z lesoparku Brezina bude sprístupnený už čoskoro po ukončení prebiehajúceho archeologického výskumu a vybudovaní novej prístupovej cesty. Medzinárodný projekt TreBuChET, bol financovaný z programu Interreg V-A SK-CZ, celkové výdavky siahajú k 3 mil. eur. Trenčianska župa investovala viac ako 2 mil. eur vrátane finančného príspevku 1,5 mil. eur z eurofondov.

Bučovice

V malom 6-tisícovom mestečku sa vďaka TreBuChETu obnovil viac ako 10 hektárový Lesopark Kalvária nad mestom z konca 19. storočia. Okrem toho vznikol nový prístup do lokality Kalvárie zo severnej strany lesoparku, upravená bola cestná sieť vrátane hlavnej prístupovej komunikácie a verejné osvetlenie. Pozvanie na otvorenie časti projektu za spoločnou hranicou s Českom prijal aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Veľmi si vážim partnerstvo, ktoré vzniklo v rámci projektu. Vďaka nemu sme sprístupnili ďalších 7 000 m2 Trenčianskeho hradu. Som rád, že sa nám z eurofondov podarilo čerpať finančné prostriedky na dobrú vec a pre obyvateľov Bučovíc i Trenčianskeho kraja. Ďakujem všetkým, ktorí pri projekte stáli od začiatku a podporovali ho,“ povedal trenčiansky župan. „Projekt nebol jednoduchý, bol dlhodobý a administratívne náročný, predlžoval sa, ale myslím si, že výsledok stojí za to,“ zhrnul práce na projekte starosta Bučovíc Jiří Horák. TreBuChET spoločne predkladal Trenčiansky samosprávny kraj, mesto Bučovice a mesto Trenčín v októbri 2016, projekt bol schválený v júni 2017. Svoju časť v podobe zrevitalizovania Čerešňového sadu a vybudovania prístupových ciest či doplnkového mobiliáru musí ešte dokončiť krajské mesto.

Spoločný cezhraničný projekt bolo možné na oboch stranách realizovať vďaka Programu spolupráce Interreg V-A SK–CZ.

Zdroj a foto: TSK