OMŠENIE. V obci pod Omšenskou Babou v tomto roku zažili novinku. V sobotu 4. novembra sa v spoločenskej miestnosti nad obchodom uskutočnila párty, nie však halloween-ska, ale takzvaná svetská. Všetko najmä vďaka rímskokatolíckej Farnosti Omšenie.

Párty všetkých svätých bola milá akcia určená deťom, kde práve deti z Omšenia znázornili oblečením, prípadne maskou svätých. “Radosti bolo už teraz na rozdávanie. Vďaka všetkým zúčastneným, tým čo pripravili dobroty, venovali ceny do tomboly aj celému tímu ktorý všetko nachystali aj so súťažami a aj DJ,” uvádza farnosť na čele s miestnymy farárom Michalom Šrankom.