Nová Dubnica v znamení investícií. Nová infraštruktúra, rekonštrukcia Kina Panorex, ale aj ihriská

NOVÁ DUBNICA. Po zvolení do svojho tretieho funkčného obdobia primátor Novej Dubnice Peter Marušinec načrtol viacero investícií, ktoré jeho mesto čakajú a ktoré chce zo svojej pozície presadiť. Uplynulo niekoľko mesiacov a nás zaujímalo, v akom štádiu príprav dané projekty sú, prípadne ktoré sa už realizovali. 

Oprava chodníkov, ciest, ihriská, vrátane workoutu, ale najmä dve veľké investície v podobe centra pre seniorov a rekonštrukcia KINA PANOREX, to je stručný súpis hlavných projektov. Viac sa dozviete z priloženej reportáže.