TRENČIANSKA TEPLÁ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu oznamuje, že z dôvodu výmeny vodomerov vykoná odstávku dodávky pitnej vody

20. februára 2019
od 8:30 do 15:00
na Ulici Andreja Hlinku

Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené pojazdnou cisternou.