KOŠECA. Aj v mesiaci marec 2023 rokovali volení zástupcovia obce Košeca a zaoberali sa dôležitými otázkami fungovania miestnej samosprávy. Prinášame vám zvukový záznam rokovania zastupiteľstva konaného 16. marca 2023 v priestoroch budovy obecného úradu.