KOŠECA: V obci klesá množstvo zmesového komunálneho odpadu a zvyšuje sa separácia

KOŠECA. Od apríla 2019 bol v Košeci, okres Ilava, spustený nový systém zberu odpadov a tiež systém triedeného odpadu. Elektronický systém ELWIS umožnil pracovníkom úradu presne objemovo monitorovať zber odpadu v jednotlivých domácnostiach a následne tak ovplyvňovať cenu poplatku za zber odpadu na mieru každej domácnosti.

S odstupom viac ako jedného roka už je možnosť porovnávať výsledky pred a po spustení systému ELWIS. V obci klesá množstvo zmesového komunálneho odpadu a zvyšuje sa triedenie jednotlivých komodít. Zároveň tak občania ušetria na poplatkoch za odpad, podľa toho ako separujú. Viac o tejto téme v priloženej reportáži.

Vstupná investícia do nového projektu, ako je napríklad software alebo hardware, bola rádovo okolo 10.000 EUR. Podľa predpokladov sa tieto vstupné náklady obci čoskoro postupne vrátia.

Zmenou odpadovej politiky ideme ľudom ušetriť financie a budeme sa správať zodpovedne k životnému prostrediu, hovorí starosta Košece