KOŠECA. Pred nedávnom v obci Košeca, okres Ilava,  spustili nový systém zberu odpadov a tiež zberu triedeného odpadu. Elektronický systém ELWIS umožní pracovníkom úradu presne objemovo monitorovať zber odpadu v jednotlivých domácnostiach a následne tak ovplyvňovať cenu poplatku za zber odpadu na mieru každej domácnosti. Zodpovední obyvatelia sa tak môžu tešiť na finančnú úsporu.

Keďže je obec svojím spôsobom priekopníkom tejto metódy v regióne, rozhodli sme sa o zhotovenie rozsiahlejšej reportáže, ktorá prinesie obyvateľom podrobné informácie o novom systéme a zároveň poskytne možnosť prezentačného videa pre samosprávy, ktoré už prejavili záujem o informačné exkurzie v obci. Rozhovor nám poskytol priamo Marek Kurinec, špecialista pre odpadové hospodárstvo v obci Košeca.

Starosta obce Košeca Radomír Brtáň upozorňuje, že nová legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva obce núti zamýšľať sa nad tým, ako vytvoriť čo najmenej odpadu, ktorý končí na skládkach. V obci spravili už v tejto veci veľa, ale ešte videli rezervy a preto sa rozhodlo vedenie Obecného úradu Košeca s poslancami vstúpiť do systéme elektronického sledovania jednotlivých zberov odpadu. “Ak vyprodukujeme čo najmenej komunálneho zmesového odpadu, ktorý následne ide na skládku, tak odpadové hospodárstvo bude aj pre samotných obyvateľov lacnejšie na poplatkoch, ktoré musia oni obci zaplatiť,” zdôraznil starosta Radomír Brtáň.

Bližšie starostove slová rozvil Marek Kurinec: “Chceme ten systém nastaviť tak, aby ľudia priamo v závislosti od množstva odpadu, vytriedeného odpadu mali to priamo zohľadnené či už formou nejakých zliav z poplatku, čiže oni by si mali samy vďaka tomu, ako budú zodpovedne pristupovať k nakladaniu s odpadmi, nastavovať výšku svojich poplatkov.”

Vstupná investícia do nového projektu, ako je napríklad software alebo hardware, je rádovo okolo 10.000 EUR a podľa vedenia obce sa v priebehu niekoľkých mesiacov, možno rokov obci vráti. Kedy si budú môcť občania aplikáciou kontrolovať množstvo svojich vyseparovaných odpadov a ďalšie informácie nájdete v priloženej reportáži.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.