TRENČIANSKY. V priebehu mesiaca november 2020 uskutočnili príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 240 výjazdov.

Ako ďalej uviedol Marián Petrík z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, z tohto počtu bolo najviac t.j.: 101 ekologických zásahov. Nasledovalo 50 výjazdov k dopravným nehodám, 43 zásahov pri požiaroch a 34 technických zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého mesiaca vykonali 11 požiarno-previerkových cvičení a 1 výjazd k udalosti, pri ktorej napokon zasahovať nemuseli.

“Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac november boli vyčíslené na viac ako 329.000 EUR. Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu viac ako 706.000 EUR,” dodal Marián Petrík.

Zdroj: KR HaZZ Trenčín