DUBNICA NAD VÁHOM. Podpora talentov je vždy mimoriadne dôležitá. Ocenením získa mladý človek často aj novú motiváciu do ďalšej práce a povzbudí ho to aj vo svojom osobnostnom raste. Mesto Dubnica nad Váhom vo štvrtok 16. novembra privítalo na pôde mestského úradu 11 výnimočných študentov stredných škôl, ktorých ocenilo za mimoriadne výsledky a úspechy. Ocenení boli mladí ľudia zo Strednej odbornej školy technickej v Dubnici nad Váhom, Strednej priemyselnej školy aj dubnického gymnázia.

Okrem vedenia mesta a ocenených žiakov sa slávnosti zúčastnili aj predsedníčka komisie školstva, riaditelia a zástupcovia stredných škôl a pedagógovia. Ako uviedol primátor mesta Peter Wolf, výber dátumu oceňovania nebol náhodným. „Práve naopak, dátum je symbolický. Práve zajtra, teda 17. novembra si totiž pripomíname Medzinárodný deň študentstva, ktorý je zároveň na Slovensku štátnym sviatkom – Dňom boja za slobodu a demokraciu. Sviatok nám okrem iného pripomína aj to, že vzdelanie a slobodný výber štúdia nebol vždy samozrejmosťou,“  vyjadril sa primátor mesta, ktorý zároveň vyzdvihol odhodlanie a vytrvalý prístup ocenených študentov. Takisto vyjadril potešenie z toho, že študenti dostávajú kvalitný a zdravý základ práve na stredných školách v Dubnici nad Váhom.

Ocenenie si žiaci prevzali z rúk primátora mesta, vedúcej oddelenia školstva Zdeny Bunčákovej a predsedníčky komisie školstva pri Mestskom zastupiteľstve Dubnica nad Váhom Lucie Faltejskovej. „Veľmi nás teší, že máme v Dubnici nad Váhom študentov, ktorí reprezentujú nielen svoje školy, ale aj mesto Dubnica nad Váhom,“ doplnila Zdena Bunčáková.