Do kultúrneho života v Omšení výrazne vstúpil koronavírus

693

OMŠENIE. Od marca tohto roku, kedy sa začal postupne na Slovensku šíriť nový koronavírus, sa akoby zastavil aj kultúrny život v mestách, ale aj v menších obciach. Dokonca aj tam, kde kultúra je s obcou doslova spätá a celoročné kultúrne akcie organizované obcou a jej organizáciami dotvárajú kolorit a ráz obce navonok.

Medzi takéto obce určite zaraďujeme aj obec pod Omšenskou Babou. Nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a jednotlivých krízových štábov sú natoľko prísne, že ich porušenie pri organizovaní kultúrnych podujatí znamenajú vysoké finančné pokuty. O vývoji a kultúrnom živote v obci Omšenie sme sa rozprávali so starostom obce Alojzom Marčekom.