KOŠECA. V Košeci sa opäť po čase uskutočnila, pri príležitosti nadchádzajúceho Medzinárodného dňa detí, cesta tvz. rozprávkovým lesom “Z rozprávky do rozprávky”, pri ktorej sa deti mohli v peknom počasí vyšantiť do sýtosti.

V športovom areáli na štarte si účastníci pozreli výstavu motoriek a potom sa deti v sprievode najmä rodičov vydali sa cestu do Košeckej doliny, kde pre ne boli pripravené rozprávkové stanovištia s rôznymi úlohami a súťažami. Pripravená bola aj jazda na koníkoch a opekačka.