TRENČIANSKY KRAJ. Až do konca februára je možné podporiť projekt trenčianskych žiakov základných škôl s názvom Separovanie na školách, na realizáciu ktorého putovali finančné prostriedky aj z environmentálnej grantovej schémy župy Zelené oči.

Vďaka projektu naučilo 28 žiakov z druhého stupňa základných škôl svojich mladších spolužiakov, ako správne triediť odpad. Informácie, ako predchádzať vzniku odpadu, čo odpad robí s našou prírodou, ako dlho sa v nej rozkladá a ako prebieha jeho recyklácia, si domov odnieslo spolu 1 450 detí zo 69 tried všetkých základných škôl na území Trenčína. Okrem prednášok boli zakúpené nádoby na triedenie odpadu do škôl, vďaka čomu môžu žiaci svoje nadobudnuté zručnosti uplatňovať v praxi každý deň. Projekt študentských rád ôsmich základných škôl v krajskom meste bol podporený z grantovej schémy TSK Zelené oči. „Teší nás, že environmentálnemu ladenému projektu mladých ľudí z Trenčína, podporeného zo župného grantu, sa podarilo prebojovať do verejného hlasovania v súťaži „Res Publica sa nás týka“. Ako jednému z 12 finalistov mu budeme držať palce,“ uviedla administrátorka programu Zelených očí Andrea Molnárová. Hlasovať v súťaži, ktorú organizuje Rada mládeže Slovenska, je možné do 29. februára 2020 na portáli respublica.mladez.sk.

Šikovným Trenčanom ďakujeme za vzornú reprezentáciu a úspešný príklad toho, že aj mladí ľudia vedia meniť prostredie okolo seba k lepšiemu. Držíme palce v súťaži!

Zdroj: TSK