VIDEO: Košecou rozvoniavali zabíjačkové špeciality

KOŠECA. Prvý krát zorganizovali v Košeci posedenie spojené s predajom zabíjačkových špecialít, ktoré neodmysliteľne patria k blížiacim sa fašiangom. Na podujatí umiestnenom v priestoroch športového areálu sa spolupodieľali viaceré obecné organizácie, či už poslanci zastupiteľstva, zamestnanci obecného úradu, kultúrna komisia alebo členky Základnej organizácie Únie žien SR v Košeci.

Viac: https://impulz.press/aktuality/kosecou-rozvoniavali-zabijackove-speciality/