TRENČIANSKY KRAJ. V nedeľu 21. júla 2019 si v Košariskách verejnosť pripomenie 139. výročie narodenia generála M. R. Štefánika. Začiatkom mája 2019 uplynulo presne 100 rokov od jeho tragickej smrti.

Po celonárodnej spomienke na M. R. Štefánika pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia si v Košariskách opäť uctia činy a zásluhy svojho významného rodáka. Životný príbeh generála Štefánika bude v tretiu júlovú nedeľu predmetom osláv 139. výročia jeho narodenia. Každoročnú pripomienku narodenín rodáka z bradlianskeho regiónu otvoria slávnostné služby Božie v Evanjelickom kostole v Košariskách. Po nich si život najznámejšieho košarišského chlapca uctia pozvaní hostia a verejnosť pietnym aktom kladenia vencov pred Rodným domom M. R. Štefánika.

Bližšie spoznať skutky politika, diplomata, generála, astronóma či vedca prostredníctvom jeho osobných vecí umožní prehliadka miestneho múzea. K sprievodným podujatiam slávnosti bude patriť výstava Generál na javisku, ktorej otvorenie v Evanjelickom kostole je naplánované na 13.00 h. O 13.15 h na rovnakom mieste predstaví osobnosť jedného zo spoluzakladateľov prvej Československej republiky prednáška s názvom „Štefánik v divadelných podobách“. Hudobnú stránku osláv 139. výročia narodenia Najväčšieho Slováka zastreší spevokol Animatus z Pezinka, svoj mezzosoprán v rámci koncertu predvedie Terézia Janeková a na organe sa predstaví Marta Gáborová.

Spomienkovú slávnosť organizuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Slovenské národné múzeum – Múzeum M. R. Štefánika, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi ausburgského vyznania Košariská – Priepasné a obec Košariská. Tohtoročné oslavy majú o niečo symbolickejší charakter, konajú sa v Roku M. R. Štefánika, ktorý vláda vyhlásila začiatkom februára 2019. Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol oceniť celkový prínos Štefánika v slovenských dejinách odhalením jeho busty v priestoroch župného úradu v Trenčíne.

Všetci ste srdečne vítaní spoznať životný príbeh generála Štefánika a byť súčasťou tohtoročných osláv jeho narodenia!

„Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách.“

M. R. Štefánik

Zdroj: TSK