VIDEO: Súťaž v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby Jednoty dôchodcov SR – kraj TN

TRENČÍN. Vo štvrtok 14. marca 2019 sa o 9.00 h v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne uskutočnila už v poradí piata Krajská prehliadka v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov Jednoty dôchodcov Slovenska. Organizátorom podujatia bola Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) Krajská organizácia Trenčín.

Galéria M.A. Bazovského v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja oslavuje tento rok 50 rokov od svojho založenia a podujatie JDS už tiež okrúhle piate. V súťaži mali svojho zástupcu všetky okresy kraja. Ocenenia do súťaže poskytlo mesto Nová Dubnica. Víťazov vyberala odborná porota a nemala to jednoduché, pretože interpréti boli či už bývalí úspešní učitelia alebo účastníci rôznych súťaží.

“Už piaty krát sa stretávajú seniori Trenčianskeho kraja z Jednoty dôchodcov Slovenska na recitácii poézie, prózy a vlastnej tvorby. Sme veľmi radi, že mnohí zotrvali ešte zo svojich školských čias a po určitom odstupe sa opäť vracajú k poézii a próze. Sme veľmi radi, že zdravotne môžeme zvládať všetky činnosti, ktoré sme si na tento rok naplánovali,” vyjadrila svoje pocity Anna Prokešová, predsedníčka krajskej organizácie JDS Trenčín.

FOTO:

Seniori z Trenčianskeho kraja si zmerali sily v prednese poézie a prózy