VIDEO: Prezident Andrej Kiska navštívil Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci

KOŠECA. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska mal dnes náročný pracovný deň. Prezidentova návšteva okresu Ilava sa začala na Mestskom úrade v Ilave, následne navštívil Strednú odbornú školu Pruské, Kaštieľ Bohunice a odtiaľ jeho kroky viedli už do Dubnice nad Váhom, konkrétne do spoločnosti Aquatec a do budovy Mestského úradu v Dubnici nad Váhom. Po návšteve najväčšieho mesta okresu sa ešte prezident presunul do obce Košeca, kde sa stretol so seniormi v miestnom Stredisku Evanjelickej diakonie. 

Účelové zariadenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku s celoročným pobytom je prednostne určené pre obyvateľov trenčianskeho regiónu a pre členov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby. Kapacita zariadenia je 70 lôžok, z toho 40 pre seniorov a 30 pre opatrovateľskú službu. Spolu tu pracuje 45 pracovníkov.

“Bola to naozaj krásna príležitosť, ktorá sa zrodila úplne spontánne a na poslednú chvíľu. Návštevu doslova vymyslela hlavná sestra Strediska Evanjelickej diakonie Anna Kušnírová. nakoľko máme veľmi dobré vzťahy, tak som bol veľmi rád, že ma zavolala a mohli sme privítať pána prezidenta Kisku spolu v Košeci,” vyjadril svoje pocity starosta Radomír Brtáň.

Kancelária prezidenta SR podľa slov hlavy štátu vyberala miesta návštevy podľa toho, čo je pre prezidenta dôležité ako celospoločenský problém, či už išlo o problémy s dotáciami v poľnohospodárstve, čističkami odpadových vôd a podobne a tiež poukázať na to, čo úspešne funguje. V rokovacej miestnosti mestského úradu v Dubnici nad Váhom sa prezident Andrej Kiska stretol a diskutoval takmer hodinu s primátormi miest a starostami obcí okresu Ilava. Témou rokovania boli každodenné problémy, ktoré samosprávu trápia. Medzi hosťami bol aj starosta obce Košeca Radomír Brtáň.

Andrej Kiska popísal tri hlavné okruhy, ktoré so zástupcami samospráv otvorili: “Na tomto rokovaní dnes so starostami odzneli témy, ktoré dá sa povedať trápia celé Slovensko. Je to v prvom rade absolútna nesystémovosť napríklad pri odpratávaní snehu, aby si samé obce toto zabezpečili. Niektorí to zvládajú svojimi silami, niekedy dokonca sám starosta čistí sneh. Druhou témou,ktorá je veľmi bolestivá, s ktorou si nevedia rady, sú obedy zadarmo. Dvaja starostovia skonštatovali, že nemajú na toto kapacitu. Nejedná sa iba o trochu väčšie kotle a možno o jedného, alebo dvoch pracovníkov viac. Ale dokonca, že sa jedná o celé prístavby k jedálňam, čo je veľmi ťažko zrealizovateľné. Tretí bod, ktorého sme sa dotkli, boli rekonštrukcie škôl a telocviční. 13% škôl na dedinách nemá vlastné telocvične a sú to rozpočty veľmi vysoké a veľmi ťažko získať na ne financie.” 

FOTO:

KOŠECA: Prezident SR poctil návštevou seniorov a opatrovaných