VIDEO: Fašiangová sobotná zábava v Trenčianskych Tepliciach

TRENČIANSKE TEPLICE Medzi najobľúbenejšie podujatia, konané v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice, bezpochyby patria v práve fašiangy, ktoré sa aj tento rok konali na Kúpeľnom námestí. Podujatie prilákalo veľa domácich, ale aj zahraničných, kúpeľných, návštevníkov. 

Primátorku Zuzanu Frajkovú Ďurmekovú potešila účasť a deklarovala, že naďalej bude podporovať všetky kvalitné tradičné podujatia, ktoré sa aj v minulosti v meste konali a prinášajú kultúrny zážitok. Diváci si mohli vychutnať veselý sprievod masiek, ľudovú hudbu, rôzne predajné stánky, kúpiť si mohli pravé zabíjačkové špeciality miestnych výrobcov, originálne hrnčeky a výrobky detí zo Základnej školy Andreja Bagara.