NOVÁ DUBNICA. Novodubničania bývajúci v bytoch vedia, že Bytový podnik m.p.o Nová Dubnica ( ďalej Bytový podnik) mohli navštíviť v centre mesta. To sa však zmenilo a stiesnené priestory so starým nábytkom sa vymenili za väčšie a novšie.

Po rekonštrukcii a úpravách v priestoroch mestskej budovy, kde sídli aj mestská polícia, či iné mestské organizácie, došlo k sťahovaniu najmä rozsiahlej agendy. Nové priestory spĺňajú štandardy bezbariérovosti, čo určite ocenia najmä telesne znevýhodnení občania, ale aj seniori. Riaditeľ Bytového podniku Jaroslav Šlesár ocenil prístup a pomoc mesta a tiež finančné prostriedky, ktoré boli určené na vybavenie kancelárií. Ako uviedol primátor mesta Nová Dubnica Peter Marušinec, finančné prostriedky boli vyčlenené do výšky 15.000 EUR.

“Je to síce o niečo ďalej od pôvodného sídla o nejakých 300 – 400 metrov, ale pevne verím, že ľudia to ocenia. Nebudú musieť chodiť po schodoch a Bytový podnik predtým sídlil v priestoroch, ktoré boli bytové. Frekvencia ľudí, ktorá tam chodila znižovala kvalitu bývania tým ľudom, ktorí tam bývali,” dodal primátor.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.