OMŠENIE. V obci pod Omšenskou Babou je tradíciou odštartovať advent koncertom Základnej umeleckej školy v Omšení v miestnom rímskokatolíckom kostole a následným premiestnením sa do stredu obce, kde už je umiestnený veľký adventný veniec, na ktorom rozsvietia prvú adventnú sviecu.

Kostol sa zaplnil najmä rodinnými príslušníkmi detí, ktoré základnú umeleckú školu navštevujú. Akustika kostola ja priam predurčená na takéto podujatia a nejednému rodičovi, alebo starému rodičovi sa tlačili slzy o očí pri pohľade na svoje ratolesti.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.