KOŠECKÉ PODHRADIE. Hrad Vršatec patrí medzi najvyššie položené hrady u nás. Medzi jednotlivými časťami hradu bol výškový rozdiel viac ako 90 metrov, čo zabezpečovalo hradu obranu pred napadnutím. Zrúcanina sa nachádza nad obcou Vršatské Podhradie, v okrese Ilava, na vápencových Vršatských bradlách. Hradný kopec bol osídlený už v dobe bronzovej.

Bradlá vytvárajú dominantu Bielych Karpát s nadmorskou výškou 805 m.n.m. Úzkym 5 m prechodom sa návštevník dostane k niekdajšej pozorovacej veži a k trávnatému vrcholku, odkiaľ je panaromatický pohľad na malebné Považie. Kvôli výbornému výhľadu sa oplatí vystúpiť aj na neďaleký vrch Chmeľová.
História hradu

Dejiny hovoria, že po založení uhorského štátu v polovici 13. storočia, tu bola postavená strážna veža s malým vojenským táborom. Chránil severné hranice a kontroloval dôležitý priesmyk na Moravu a taktiež zabezpečovala severozápadné hranice Uhorska. Veža je najstaršou časťou hradu. Prístup do hradu bol pôvodne prekrytý na spôsob tunela a viedli k nemu schody vytesané do skaly. Gotický hrad z prvej polovice 14. storočia bol hradom kráľovským, vo vlastníctve Matúša Čáka. Na konci 15. storočia ho dostala rodina Vršátskovcov. Postupne sa tu vystriedali napríklad Stibor zo Stiboríc, neskôr kráľovná Barbora, kráľovná Alžbeta a iné panstvo. V roku 1576 prešiel hrad do rúk spríbuzneného rodu Jakušičovcov. Pravdepodobne až v 16. storočí sa začalo s výstavbou objektov na spodnom nádvorí. V 17. storočí sa majitelia presťahovali do novopostaveného renesančného kaštieľa v Pruskom. V roku 1680 hrad vypálilo vojsko a druhýkrát vyhorel za rákócziovského povstania, keď vojaci obsadili hrad a viac ho už neopravili, naopak, na cisársky rozkaz ho v roku 1708 výbuchom demolovali.

Foto: zamky.sk

Najrozsiahlejší bol dolný hrad zo 16. storočia. Nad vstupnou bránou sa nachádzala strážnica a miestnosti pre hradnú posádku. Hrad mal vlastnú pekáreň, varilo sa tu aj pivo, v podzemí boli rozsiahle pivnice na víno. Hrad mal ubytovanie pre panstvo, koniareň a aj sklad obilia a mlyn. V koniarni bolo 30 koní, dva panské koče a jeden hintov. Na hrade držali aj pár skrotených vlkov a dve vlčatá. Vršatec poskytoval bezpečnostné útočisko svojím majiteľom a okolitéj šľachte v roku 1663, keď desattisícové turecké vojsko prepadlo Považie. Turci si však na tento hrad netrúfali a ani naň nezaútočili.
Súčasnosť

Hrad je zrúcanina a preto je vidieť iba niektoré pozostatky jednotlivých častí. Na najvyššom bode hradu je badať zvyšky veže horného hradu a v dolnej časti pozostatky renesančného paláca a okrúhlej delovej bašty, či nepatrné zvyšky opevnenia. Kolorit hradu dotvára aj plošina, kde stála delová bašta. Vedú k nej schody zasekané do skaly a úzky chodníček popri skale. Z obytných častí v hornom hrade sa zachovala klenbová pivnica zasekaná čiastočne do skaly.

Hrad je však súčasťou CHKO a preto akákoľvek činnosť a aj výrub hrad ohrozujúcich stromov nie je možný.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Zdroj: http://www.bobinsvet.eu

https://www.paladix.cz