KREMNICA. Pravdepodobne nie je na Slovensku človeka, ktorý by nepočul o meste Kremnica. Toto banícke  mesto dýchajúce históriou si právom zaslúži našu pozornosť. Mesto je situované v severnej časti Tekova – Kremnických vrchoch, v nadmorskej výške 550 m n. m.. Nachádza sa 17 km na sever od okresného mesta Žiar nad Hronom a asi 50 km južne od mesta Martin.

Archeologické výskumy naznačujú, že najstaršie banské štôlne a šachty v okolí vznikali už v 8. až 9. storočí. Kremnica sa stala slobodným kráľovským mestom dňa 17. novembra 1328, kedy jej bola udelená privilegiálna listina uhorským kráľom Karlom Róbertom z Anjou. Privilegiálna listina zabezpečovala Kremnici rôzne výsady slobodného kráľovského banského a minciarskeho mesta. Kremnická mincovňa sa právom radí medzi najstaršie nepretržite vyrábajúce podniky sveta.

Mincovňa začala s razením strieborných grošov a denárov, ale aj zlatých florénov či dukátov. Kremnické mince boli v stredovekej strednej Európe považované za najtvrdšiu menu. Niet sa čomu diviť, veď všetky kremnické dukáty dosahovali vysokú a stálu rýdzosť zlata až 23 karátov a 9 grénov. Podľa dochovaných záznamov sa za celú históriu mincovne vyrazilo 21,5 milióna kusov. Posledné dukáty používané ako štátne platidlo boli v Kremnici vyrobené v roku 1881. Za panovania cisárovnej Márie Terézie prežívala mincovňa obdobie najvyššej produkcie. V tej dobe sa razilo v Kremnici väčšie množstvo mincí než vo všetkých mincovniach monarchie spolu. Úlohu raziť štátne obeživo si mincovňa plnila v službách Československa, ako aj Slovenska. Každá jedna slovenská eurominca, ktorá nám denne prechádza rukami bola vyrazená na tomto mieste. Vyrazené boli v závere roka 2008 a v súčasnosti sa razia len chýbajúce euromince podľa potreby Národnej banky Slovenska. V Kremnici sa okrem mincí razia aj odznaky, vyznamenania, rády, plakety a medaile.

Ďalšou dominantou mesta Kremnica je bezpochyby mestský hrad. Tvorený je komplexom stredovekých budov, ktoré vznikali v priebehu 13. až 15. storočia. Hrad je chránený opevnením pochádzajúcim zo 14. storočia, na ktoré sa napájajú mestské hradby. Celý areál hradu je od roku 1970 národnou kultúrnou pamiatkou.

Severná vstupná brána spolu so Severnou vežou boli dôležitým prvkom obrany hradu. Pred bránou sa pôvodne nachádzala hlboká hradná priekopa. Vstup umožňoval drevený padací most, ktorý bol v roku 1886 nahradený murovaným. Na prvých dvoch poschodiach veže je expozícia archeologických nálezov; tretie poschodie hostí expozíciu obrany mesta, kde môžu návštevníci vidieť rôzne zbrane používané pri obrane mesta.

V strede areálu stojí kostol sv. Kataríny, patrónky mesta. Je to rímsko-katolícky, neskorogotický dvojloďový kostol s neogotickým interiérom. Vznikol prestavbou staršieho objektu zo 14 storočia a pod svojím súčasným menom sa prvýkrát spomína v roku 1526. V roku 1560 vyhorel takmer celý kostol, najviac zasiahnutá bola veža, ktorá bola zasiahnutá natoľko, že došlo k jej celkovej prestavbe v renesančnom slohu. Veža slúžila po stáročia ako sídlo strážcov mesta a na jej vrchol vedie 127 točitých kamenných schodov. Dnes slúži ako expozícia a zároveň ponúka krásny výhľad na panorámu mesta každému odvážlivcovi, ktorý sa nebojí výšok.

Neďaleko kostolnej veže sa nachádza Malá hodinová veža pochádzajúca tiež zo 14. storočia. Je to hranolovitá štvorpodlažná stavba s jednotlivými podlažiami oddelenými kamennými rímsami. Umiestnená je tu expozícia, ktorá návštevníkov zoznamuje s históriou zvonolejárskych dielní. Môžeme tu vidieť najstarší zvon Urban z roku 1588 a jeho zvuk vypočuť z nahrávok, o ktoré je expozícia doplnená.

Bez povšimnutia by sme určite nemali prejsť ani okolo Karnera sv. Ondreja, ktorý je najstaršou stavbou v celom areáli. Táto dvojpodlažná budova kruhového pôdorysu pochádza z polovice 13. storočia. V hornej časti sa nachádza kaplnka zdobená gotickými freskami, v suteréne sa nachádza kostnica, kde boli prenesené pozostatky zosnulých zo starších hrobov.

Autor: AB

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Zdroje:

https://www.visitkremnica.com/historia-mesta/

https://www.mint.sk/onas_historia.php

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kremnica

https://www.kremnica.sk/pamiatky/

https://www.muzeum.sk/module_page/359990_52478/2/mestsky-hrad-kremnica.html

https://sk.wikipedia.org/wiki/Mestsk%C3%BD_hrad_v_Kremnici