TEMATÍN. Medzi bohatú zbierku hradov na Považí patrí aj teraz už zrúcanina hradu, ktorý sa týči v juhozápadnej časti Považského Inovca na vápencovo-dolomitovom podloží. S nadmorskou výškou 564 metrov patrí medzi vyššie položené hrady a je výraznou dominantou Stredného Považia. Patrí do katastra obce Lúka. Hrad už od svojho vzniku plnil signalizačnú a strážnu funkciu a spolu s Trenčianskym, Beckovským a Čachtickým hradom bol súčasťou ochrany severozápadných priesmykov Uhorska. Chránil aj dôležitý brod cez Váh, spomínaný v listine z roku 1453.

Turistických ciest na hrad Tematín je viacero, z obce Lúky, alebo Hrádok. Najkrajšia a najjednoduchšia je však trasa po modrej značke z lyžiarskeho strediska Bezovec, kam sa dostanete autom a môžete tu bez problémov zaparkovať. Samotné stredisko ponúka veľmi pekné výhľady na okolitú prírodu. Cesta vám bude trvať približne hodinu.

Z archeologického výskumu vieme, že prvé murované stavby hradu Tematín boli vybudované okolo roku 1250. Okolo roku 1300 ho získal Matúš Čák Trenčiansky, avšak o tomto fakte nemáme dochované žiadne písomnosti. Hrad Tematín sa po prvý krát spomína v písomnostiach v roku 1347 keď ho kráľ Ľudovít I. daroval predkovi rodu Ujlaki – Vavrincovi Tótovi z Raholcu, nitrianskemu, valašskému a šopronskému županovi.  V roku 1524 hrad získal rod Thurzovcov z Betlanoviec.

Po vymretí uhorského magnátskeho rodu Thurzovcov v mužskej línii získali v roku 1638 kráľovskou donáciou celé hradné panstvo Tematín a richnavské hradné panstvo významní moravskí šľachtici Ján a Ondrej Rottalovci, Július Fitter s manželkou , František Šándor s manželkou Katarínou Rottalovou, neskôr jednotlivé časti hradu menili majiteľov ako Čákiovci, Beréniovci, a neskôr štvrtinu aj Berčéniovci známy predovšetkým Mikulášom – jedným z generálov stavovských povstaní Františka II. Rákóciho, ktorý sa údajne na hrade narodil. Po potlačení  povstania a stíhaní Mikuláša bol hrad poškodený cisárskymi vojskami v roku 1710. Napriek tomu niektoré jeho časti slúžili naďalej, o čom svedčia písomnosti z roku 1716. V roku 1721 je posledná písomná správa – súpis majetku hradu. Tam sa píše, že na hrade už dohromady nič nie je a už nie je ani strážený posádkou.