ČERVENÝ KAMEŇ. Dedinka síce vzdialenejšia od väčšieho mesta, ale napriek tomu má čo ponúknuť. Prírodná rezervácia Červenokamenské bralo sa nachádza v katastrálnom území obce, Červený Kameň v okrese Ilava v Trenčianskom kraji. Chránené územie bolo vyhlásené v roku 1969 a naposledy novelizované v roku 1986 na rozlohe 47,52 ha. Ochranné pásmo nebolo určené.

“Predmetom ochrany je: Ochrana geomorfologicky výrazných bradlových tvrdošov a významných spoločenstiev a druhov rastlín a živočíchov v Bielych Karpatoch, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska,” uvádza Wikipedia.

Miesto je obľúbenou destináciou nielen pre domácich, ale aj pre cezpoľných, vhodné na ľahkú turistiku. Náučný chodník vedie okolo brala priamo z obce a následne sa do obce aj vrátite. Pre odvážnych je určený vrchol bradla, ktorý prináša úžasný pohľad do doliny a tiež na okolité kopce. Vždy pred 1. májom tu miestni stavajú Máj, priamo na vrchole pomocou lán.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.