LIDEČKO. Kúsok za hranicou s Českou republikou sa nachádza turisticky pútavé miesto vhodné na ľahkú turistiku. Skalné útvary vidieť už od hlavnej cesty smerom na Vsetín a pritiahnu pohľady svojou dominanciou.

Skalný útvar tvorí zvisle uklonená pieskovcová ľavica, vysoká až 25 m a široká 2,5 m, pretiahnutá na severovýchod-juhovýchod v dĺžke asi 150 metrov. Množstvo zvislých puklín člení stenu do mohutných stupňovite usporiadaných kvádrov. Povrch pieskovcových stien pokrývajú skalné výklenky a dutiny. Čertove skaly patria k najnavštevovanejším skalám na Valašsku. Sú tiež využívané horolezcami ako cvičné skaly s množstvom vytýčených trás.

Od roku 1966 sú chránené, v súčasnej dobe v kategórii prírodná pamiatka.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.