TRENČÍN. Rozhodli o tom poslanci NR SR vo štvrtok 14. januára 2021. V oblasti krízového riadenia štátu majú samosprávne kraje posilnené postavenie.

Novú skutočnosť víta aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. „Od začiatku vypuknutia pandémie sme ako župa neustále nápomocní, pravidelne distribuujeme tisíce osobných ochranných pracovných prostriedkov poskytovateľom sociálnych služieb i lekárom v kraji. No doteraz sme boli takpovediac vynechaní z krízového riadenia štátu,“ povedal Jaroslav Baška. Oficiálny status župy ako orgánu krízového riadenia s jasne definovanými právami a povinnosťami župan vníma ako prínos, kraj tak môže byť v neľahkých situáciách dôležitým, nie iba poradným, orgánom.

Zdroj: TSK