TRENČÍN. V uplynulých týždňoch Slovensko zaznamenalo opätovný nárast ľudí pozitívne testovaných na koronavírus. Preventívne opatrenia preto naspäť zavádzajú aj verejné inštitúcie a úrady, vrátane Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ten vsadil na pomocníka v podobe termokamery.

Práve moderné technológie dokážu znížiť riziko a zamedziť šíreniu ochorenia na pracoviskách. Zariadenie, ktoré bolo nainštalované vo vestibule župného úradu, kontroluje teplotu a nosenie rúšok. „Kamera sníma tvár, meria teplotu povrchu ľudského tela a vyhodnocuje ju. Rovnako vyhodnocuje aj správnosť nasadenia rúška a upozorňuje obsluhu,“ vysvetlil Richard Rovensky za výrobcu zariadenia, ktorým je spoločnosť Hikvision. „Teplotu meria až do vzdialenosti 9 metrov, pričom naraz dokáže skontrolovať 15 – 30 ľudí,“ doplnil obchodný riaditeľ spoločnosti EUROIN Miloš Kosanić. Pri zvýšenej teplote alebo osobe bez nasadeného rúška zariadenie spustí alarm.

Kamera tohto typu je vhodná práve do administratívnych budov, školských zariadení, nemocníc, či výrobných hál. Zariadenie v hodnote približne 10 tis. eur dostal Úrad TSK darom od spoločností EUROIN a Hikvision. „Chcem poďakovať firmám, ktoré nám toto zariadenie darovali a nainštalovali. Myslím si, že v budúcnosti bude záujem nasadiť takúto technológiu vo všetkých verejných budovách,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Zdroj a foto: TSK