TRENČIANSKY KRAJ. Výsledky testovania zamestnancov a klientov krajských zariadení sociálnych služieb dopadli na výbornú, prítomnosť koronavírusu sa nepotvrdila u žiadnej z testovaných osôb.

Na základe usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR museli všetci zamestnanci aj klienti zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja podstúpiť testovanie na koronavírus. To prebiehalo formou tzv. rýchlotestov. V prípade sporných výsledkov bol okamžite upovedomený príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý danú osobu otestoval znova, s využitím PCR testu. Testovanie prebiehalo od 4. mája 2020, k dnešnému dňu bolo otestovaných celkom 1191 zamestnancov a 1800 klientov v 24 zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Zdroj: TSK