TRENČÍN. Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne, ktorá prevádzkuje aj Gastrocentrum v centre krajského mesta, požiadal o nenávratný finančný príspevok na jeho komplexnú rekonštrukciu. Župe bolo dnes vydané právoplatné stavebné povolenie, na základe ktorého sa môže pristúpiť k realizácii projektu.

Komplexná rekonštrukcia viac ako tridsaťročného Gastrocentra pod Brezinou v Trenčíne by si mala vyžiadať takmer 3 mil. eur, pričom asi 2,8 mil. eur bude hradených zo zdrojov Európskej únie. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa na projekte bude podieľať sumou približne 146 tisíc eur. „Projekt zahŕňa novú fasádu, strechu vrátane zelených prvkov, vybudovanie výťahov, modernizáciu a zatraktívnenie prevádzok či nové vybavenie kuchýň, reštaurácie a cukrárne. Na budove sa vymenia okná, dvere aj presklené steny,“ informovala vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková. Žiaci zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne, ktorí v budove vykonávajú svoju prax, sa tak dočkajú nielen nových priestorov. „Modernizácia sa dotkne aj vyučovacieho procesu, a to nákupom softvéru novej techniky,“ uzavrela Lamačková. Župe bolo v posledný januárový deň vydané právoplatné stavebné povolenie a projekt komplexnej rekonštrukcie Gastrocentra sa môže oficiálne začať realizovať.

Zdroj: TSK