TRENČIANSKE TEPLICE. Pre základné a stredné školy na Slovensku sa 5. septembra 2022 začal školský rok 2022/2023. Po letných prázdninách zasadli do školských lavíc aj žiaci Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach.  

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutočnilo v amfiteátri za budovou školy. Po príhovoroch hostí sa všetci presunuli do tried a najmä pre prváčikov to bol zážitok. Od primátorky Zuzany Frajkovej Ďurmekovej získali aj darček, ako spomienku na tento deň.

Škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčianske Teplice, ktoré financovalo aj rôzne úpravy a rekonštrukcie počas letných prázdnin. Išlo o opravy schodov, respektíve o vybavenie učební. Podarilo sa tiež vymaľovať priestory chodieb na poschodí. Zmeny čakajú aj miestnu Súkromnú základnú umeleckú školu v Trenčianskych Tepliciach. Nový zriaďovateľ tohto zariadenia sa predstavil počas slávnostného otvorenia nového školského roka. Viac sa dozviete z priloženého videa.