TRENČIANSKY KRAJ. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskej župy, je vďaka hľadačom pokladov bohatšie o unikátny nález. Ten potvrdzuje, že v lesoch nad obcou Tužina sa ťažilo zlato.

Torzo kovového baníckeho kahana, ktorý evokuje vstup do neosvetlených priestorov alebo podzemia, kliny, podkovy či banícke želiezka sa podarilo nájsť hľadačom kovov, ktorí ich priniesli do múzea. „Dodatočná lokalizácia nálezov a obhliadka nálezísk bola možná vďaka vzájomnej spolupráci Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, Krajského pamiatkového úradu Trenčín, aj pracoviska Prievidza, a nálezcu,“ informuje župná kultúrna organizácia. Ukázalo sa, že v chotári obce existovali minimálne dva rozsiahle banské areály, tie sa nachádzajú v uzávere horských dolín v mieste prameňa potoka, pretože voda mala pre baníctvo zásadný význam. Oba banské areály v Tužine sú ukážkové, banský areál 1 ťažobný a banský areál 2 kutací (prieskumný). „Vytvorené boli s rovnakým cieľom, avšak s rôznym úspechom a nie nevyhnutne v rovnakom období. Zasadiť ich do presného času je ťažké, indícií len zopár. Banícke nástroje totiž nepodliehali dobovým trendom a celé stáročia mali uniformný tvar. Po dôkladnejšej analýze môžu byť len malou nápovedou pre datovanie fragmenty objavených konských podkov. Najpresnejším datovacím prostriedkom je v tejto chvíli kovový kahan z banského areálu 2, ktorý od polovice 16. storočia nahradil hlinené varianty,“ uviedlo múzeum na svojej webovej stránke. S ohľadom na vývoj oblasti a priebeh ťažby zlata v okolí múzeum túto aktivitu rámcovo zaraďuje do neskorého stredoveku až začiatku novoveku, teda 14. až 16. storočia.

Zdroj: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, TSK