TRENČIANSKE TEPLICE. Prinesieme vám záznam rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trenčianske Teplice.

Rokovanie začalo minútou ticha za obete nešťastného výbuchu plynu v Prešove. Primátorka Zuzana Frajková Ďurmeková predstavila na úvod nového prednostu Mestského úradu Tr. Teplice Pavla Kubečku.

Prioritnými bodmi rokovania bolo zvýšenie daní a poplatkov za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom a programový rozpočet Mesta Trenčianske Teplice pre rok 2020.

Poslanci schválili rozpočet mesta na ďalšie obdobie a mesto tak nepôjde do rozpočtového provozória. Pri odpadoch poslanci schválili zvýšenie poplatku za komunálny odpad na úroveň 0,0914 EUR na jeden deň za obyvateľa Trenčianskych Teplíc, čo predstavuje 33,38 EUR na jedného obyvateľa za rok.

Volení zástupcovia tiež schválili poslanecký návrh poslankyne Michaely Fedorovej, aby mesto previedlo zo svojho rozpočtu sumu 800 EUR na pomoc rodinám zasiahnutých tragédiou v Prešove. Primátorka informovala, že 17.12.2019 by mal byť v budove mestského úradu umiestnený záchranný defibrilátor.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.