TRENČIANSKE TEPLICE. Na dnešný deň pripadol sviatok Dňa Ústavy Slovenskej republiky, nie všade sa tento sviatok oslavuje s úctou. Silné zázemie Matice slovenskej v povodí potoka Teplička však predurčuje na dôstojné uctenie si tohto štátneho sviatku v danom regióne.

Tentokrát s podporou mesta Trenčianske Teplice v osobe primátorky Zuzany Frajkovej Ďurmekovej, ktorá je zároveň predsedkyňou Miestnej organizácie (MO) Matice slovenskej sa uskutočnilo dôstojné pripomenutie si prijatia tohto závažného dokumentu. Osobne prišli podporiť akciu aj predsedníčky Matice slovenskej z Trenčianskej Teplej – Zuzana Sklenárová a Omšenia – Helena Matuščinová. Primátorka domáceho mesta tiež privítala podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a zároveň predsedu Spolku M.R. Štefánika Jozefa Božíka a starostu obce Omšenie Alojza Marčeka. Po príhovoroch sa predsedníčky MO Matice slovenskej odobrali k LIPKE ÚSTAVY, ktorá už 27 rokov rastie na Kúpeľnom námestí a ozdobili ju stužkami. Vhodnou kultúrnou vložkou bolo vystúpenie skupiny Krajka.

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. je súčasná ústava a hierarchicky najvyššie postavený právny predpis platný v Slovenskej republike. Prijatá bola 1. septembra 1992 o 22:26 hod. počtom 114 hlasov poslancami Slovenskej národnej rady. Podpísaná bola 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade. V Zbierke zákonov bola vyhlásená 1. októbra 1992 pod č. 460/1992 Zb. Účinnosť nadobudla spolu s vyhlásením 1. októbra 1992, s výnimkou niektorých ustanovení uvedených v článku 156, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 1993. Jej výklad a kontrolu, či je dodržiavaná, má v právomoci Ústavný súd Slovenskej republiky.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Zdroj: Wikipedia