Zasadnutia poslaneckého zboru v obci Košeca v roku 2018

KOŠECA. Prinášame vám video, alebo zvukové záznamy zasadnutí volených zástupcov obce Košeca, ktoré sa konali v roku 2018, ešte pred zložením sľubu nových poslancov. Úvodné video je zo dňa 18.1.2018. V popise videí je uvedený aj program jednotlivých zastupiteľstiev.

15.3.2018

19.4.2018

10.5.2018

13.6.2018

16.7.2018

6.9.2018