KOŠECKÉ PODHRADIE. Obec Košecké Podhradie a komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie usporiadali v Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí kultúrny program venovaný všetkým mamám aj starým mamám. Pozvanie prijali mnohí obyvatelia obce a tlieskali svojim deťom a vnúčatám.

Prítomným sa prihovoril aj starosta obce Rastislav Čepák a venoval všetkým mamám niekoľko pekných slov. V približne hodinovom programe vystúpili deti zo Základnej školy s materskou školou v Košeckom Podhradí. Významný podiel na výkone detí mali učiteľky, ktoré trpezlivo deti pripravovali a viedli.