TRENČIANSKY KRAJ. K 21. februáru 2021 sa v Trenčianskom kraji dalo zaočkovať takmer 52% pedagógov zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Túto možnosť využili v termíne od 13. februára do 21. februára učitelia vo všetkých 9 okresoch Trenčianskeho kraja, v kategórii do 55 rokov i nad touto vekovou hranicou. Percentá zaočkovaných pedagógov na jednotlivých stredných školách v kraji sa líšia, možnosť dať sa očkovať však využili učitelia zo všetkých 38 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Percentuálne najviac vakcinovaných pedagógov je na Strednej zdravotníckej škole C. Šimurkovej v Trenčíne, Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne, Gymnáziu v Partizánskom, Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici, ale aj na Spojenej škole v Púchove či SOŠ technickej v Dubnici nad Váhom. Očkovanie členov pedagogických zborov pokračuje aj v týchto dňoch.

Zdroj: TSK