TRENČIANSKE TEPLICE. Na dnešný deň síce nepripadol sviatok Dňa Ústavy Slovenskej republiky, to však nebránilo tomu, aby si ho opäť po roku predstavitelia Matice slovenskej z povodia potoka Teplička dôstojne uctili. Tentokrát tomu nezabránilo ani počasie.

Podujatie sa uskutočnilo s podporou mesta Trenčianske Teplice v osobe primátorky Zuzany Frajkovej Ďurmekovej, ktorá je zároveň predsedníčkou Miestnej organizácie (MO) Matice slovenskej. Akciu prišli podporiť aj predsedníčky Matice slovenskej z Trenčianskej Teplej – Zuzana Sklenárová a Omšenia – Helena Matuščinová. Po príhovore primátorky sa predsedníčky MO Matice slovenskej odobrali k LIPKE ÚSTAVY, ktorá už 28 rokov rastie na Kúpeľnom námestí a ozdobili ju stužkami. Vhodnou kultúrnou vložkou bolo vystúpenie skupiny Laugaricio kvartet a predstavili sa aj členovia Folklórnej skupiny Dolina z Omšenia.

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. je súčasná ústava a hierarchicky najvyššie postavený právny predpis platný v Slovenskej republike. Prijatá bola 1. septembra 1992 o 22:26 hod. počtom 114 hlasov poslancami Slovenskej národnej rady. Podpísaná bola 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade. V Zbierke zákonov bola vyhlásená 1. októbra 1992 pod č. 460/1992 Zb. Účinnosť nadobudla spolu s vyhlásením 1. októbra 1992, s výnimkou niektorých ustanovení uvedených v článku 156, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 1993. Jej výklad a kontrolu, či je dodržiavaná, má v právomoci Ústavný súd Slovenskej republiky.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.