DUBNICA NAD VÁHOM. Po viac ako šiestich dekádach svojej existencie má Základná umelecká škola v Dubnici nad Váhom konečne reprezentatívne sídlo, hodné jej mena a svetových úspechov. Kapacita školy sa vďaka novým priestorom môže zvýšiť až o dvesto žiakov.

Dnes oficiálne odštartovala Základná umelecká škola v Dubnici nad Váhom ďalšiu éru vo svojej novodobej histórii. Po viac ako šiestich dekádach existencie má škola reprezentatívne priestory. Uplynulých takmer tridsať rokov sídlila na Ulici obrancov mieru v bývalom bytovom dome, ktorý nevyhovoval jej potrebám a štandardom 21. storočia. Zamestnancom i rodičom chýbali parkovacie kapacity, pedagógom adekvátne priestory, z hľadiska bezpečnosti žiakov bola veľkým mínusom aj bezprostredná blízkosť frekventovaného hlavného cestného ťahu.

Vďaka novému priestorovo bohatému sídlu v centre mesta sa škola vyhne prenášaniu a sťahovaniu aparatúry a výtvarných diel z budovy do budovy a bude môcť vystavovať aj koncertovať priamo vo svojom novom sídle. „Nové priestory sú niekoľkonásobne väčšie ako tie predchádzajúce. Škola má k dispozícii štyri poschodia, takmer 30 učební, rozmerné ateliéry, tanečné sály a štedré výstavné priestory. Som naozaj rád, že sa nám napriek komplikáciám i zdržaniu podarilo projekt dokončiť a škole dopriať adekvátne sídlo, ktoré si zaslúži,“ vysvetlil dubnický primátor Peter Wolf a poďakoval sa za pomoc a spoluprácu pri  náročnom projekte všetkým, ktorí sa na ňom akoukoľvek formou podieľali. Svojou prítomnosťou slávnostné otvorenie nového sídla školy podporila aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlana Síthová.

Rekonštrukcia kultúrneho stánku, dokončená koncom roka 2020 za 1,45 milióna eur, bola realizovaná vďaka nenávratným finančným prostriedkom z európskych fondov. Ďalších viac ako 100-tisíc eur investovalo mesto zo svojho rozpočtu do úpravy interiérových priestorov pre potreby základnej umeleckej školy. Rekonštrukcia pozostávala z vytvorenia, resp. rekonštrukcie sociálnych zariadení na každom poschodí, úpravy miestností a podláh, obnovy elektroinštalácie či doplnenia svietidiel a mobiliáru pre potreby výtvarníkov. „Ak môžem hovoriť za seba a svojich žiakov, ani sa nám nesnívalo, že budeme mať takú triedu, akú dnes máme v dome kultúry. Predtým sme pôsobili vo veľmi malých a stiesnených priestoroch. Veľmi sa teším na pôsobenie v tomto prostredí,“ zhodnotila Martina Holá, pedagogička hudobného odboru ZUŠ.

Ďalším plánovaným krokom je úprava nádvoria domu kultúry v rámci projektu zameraného na vodozádržné opatrenia, pribudnúť by malo aj nové pódium a tzv. átrium za domom kultúry pre koncertné potreby ZUŠ.

Počty žiakov ZUŠ rastú

Pred začiatkom pandémie škola vyučovala 474 žiakov, počas nariadenej on-line výučby ich počet dokonca stúpol na 501 študentov. „Momentálne, teda po dvoch rokoch epidémie, evidujeme 533 žiakov, čo jednoznačne svedčí o kvalite našich pedagógov. ZUŠ je nielen o pekných priestoroch a novom sídle, ale najmä o ľuďoch, o pedagógoch a zamestnancoch. V dome kultúry máme priestorové kapacity nastavené tak štedro, že budeme môcť prijať na štúdium aj o 200 žiakov viac,“ zhodnotila riaditeľka ZUŠ Naděžda Provazníková.

Dielo sa podarilo koordináciou troch veľkých projektov  

Presťahovaniu ZUŠ do budovy mestského domu kultúry predchádzala rekonštrukcia tzv. Cymbalky, do ktorej sa presunula mestská príspevková organizácia DUMAT, čím sa uvoľnili priestory pre umeleckú školu. Pôvodné sídlo školy na Ulici obrancov mieru mesto zrekonštruuje a premení na 24 bytových jednotiek určených na nájomné bývanie aj vďaka podpore zo Štátneho fondu rozvoja bývania. „Manažérsky skĺbiť tri takto náročné projekty, navyše podporené EÚ a štátnym rozpočtom, bolo veľmi ťažkým orieškom. Som však rád, že môžem hrdo skonštatovať, že sa nám to podarilo,“ uzatvára Peter Wolf, primátor Dubnice nad Váhom.

Zdroj: dubnica.eu