TRENČÍN. V krajskom meste sa dala dokopy skupina občanov, ktorým záleží na bezpečnosti a zdravom životnom prostredí. Na dnešnej tlačovej konferencii tiež deklarovali, že s rastúcim znepokojením sledujú pretrvávajúcu existenciu muničného skladu Kubrá v Trenčíne, ktorý bol postavený ešte v roku 1935 a nachádza sa veľmi blízko dominanty mesta Trenčianskeho hradu. Rozhodli sa, že spustia petíciu a vyvolajú tak tlak na odstránenie spomínaného skladu z krajského mesta.

Petičný výbor zastupuje poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a poslanec Mestského zastupiteľstva Trenčín Miloš Mičega. Medzi signatármi petície sú tiež ďalší poslanci TSK alebo mesta Trenčín ako Juraj Maláň, Ladislav Matejka, Richard Medal, Šimon Ždársky, alebo tiež akademický architekt Igor Mrva.

„Nevhodnosť umiestnenia skladov zbraní či výbušnín v Trenčíne a blízkom okolí dokazujú nielen veľmi malé vzdialenosti od miest a obcí v tesnom susedstve, ale aj veľký počet obyvateľov a ich mobilita, tak v súvislosti so sídliskami ako i trávením voľného času našich občanov v okolitom prírodnom prostredí,“ uvádza skupina podporujúca petíciu.

Petičný výbor na čele s Milošom Mičegom si tiež myslí, že Ministerstvo obrany SR má dostatočnú kapacitu a relevantnú odbornosť, aby dokázalo operatívne zhodnotiť nezmyselnosť a prekonanosť umiestňovania „muničákov“ v tesnej blízkosti miest a obcí a tieto bezodkladne odstránilo, čím by prispelo ku zlepšeniu bezpečnosti obyvateľov ako i k potrebnej ochrane a trvalej udržateľnosti životného prostredia.

„Žiadame Ministerstvo obrany SR, aby bezodkladne začalo proces odstránenia kontroverzného muničného skladu Kubrá v Trenčíne, katastrálny úrad Kubrá a Soblahov. Vyzývame ministra obrany SR, aby tento proces inicioval a hľadal skoré a optimálne riešenie za účasti odborníkov a zástupcov angažovanej verejnosti z nášho kraja,“ dodáva petičný výbor.

V stanovisku Ministerstva obrany SR z 23. júna 2020 sa uvádza, že ministerstvo neeviduje žiadne rozhodnutie/rozhodnutia o ochrannom pásme muničného skladu/skladov v Kubrej. Minister obrany SR Jaroslav Naď však pri návšteve Trenčína 14. mája 2020 v súvislosti so stavbou juhovýchodného obchvatu mesta uviedol: „Z pohľadu bezpečnosti nevidím tento projekt ako reálny. Narúšal by ochranné pásmo muničného skladu. Primárnou zodpovednosťou Vlády SR a aj pána primátora je ochrana obyvateľov mesta Trenčín. Preto budovanie akejkoľvek infraštruktúry v ochrannom pásme muničného skladu jednoducho neprichádza do úvahy.“

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.