SLOVENSKO. Zajtra sa opäť začína školský rok. Polícia bude dohliadať na bezpečnosť detí, ktoré po dlhších prázdninách vyrazia do škôl. Bude to iné, pretože mnohé opatrenia proti pandémii sa dotknú aj väčšiny žiakov v podobe rúšok na tvári.

Tak ako je tomu každý rok, policajti budú opäť držať ochrannú ruku nad bezpečnosťou školákov v okolí škôl a v priľahlých uliciach. Dohliadnu aj na plynulosť cestnej premávky, ktorú budú v prípade potreby riadiť a usmerňovať. Cieľom je zabezpečiť všetkým účastníkom cestnej premávky potrebnú bezpečnosť.

Vodiči zvýšte pozornosť

Najmä v okolí skôl sa bude opäť zdržiavať mnoho školákov a keďže premávka vozidiel ich môže ohroziť, tak vodiči musia zvýšiť pozornosť na cestách. “Vodičom odporúčame najmä predvídať a sledovať situáciu hlavne v okolí zastávok, škôl a nákupných centier, kde je zvýšený pohyb chodcov, detí i starších ľudí. Tiež odporúčame v blízkosti priechodov pre chodcov znížiť rýchlosť. Kým si opäť všetci účastníci cestnej premávky zvyknú na zvýšený pohyb na cestách, treba byť mimoriadne opatrný,” uviedla Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR.

Do školy vyrazia aj prváci

Skôr, ako pôjde dieťa prvýkrát do školy bez dozoru dospelých, musí vedieť základné pravidlá cestnej premávky. “Čím skôr ich to naučíte, tým lepšie. Všetci chodci, nielen deti, by mali vedieť, že môžu vstúpiť na vozovku len vtedy, ak sa pozrú vľavo, potom vpravo a zasa vľavo a len vtedy, ak sa nepribližuje automobil. Že nesmú vstúpiť na vozovku spomedzi zaparkovaných áut, ktoré znemožňujú výhľad. Tiež že cez cestu sa prechádza zásadne po priechode pre chodcov a najkratším smerom – kolmo. A ešte by mali vedieť aj to, že nesmú vstúpiť na vozovku, keď svieti na semafore červený signál pre chodcov,” vysvetlila hovorkyňa Prezídia PZ.

Okrem toho, že rodičia naučia svoje deti základné dopravné pravidlá a značky, môžu ich bezpečnosť zvýšiť aj pestrým oblečením s reflexnými prvkami, aby vodič už z diaľky zbadal malého školáka a zvýšil svoju pozornosť.

Povinnosť nosiť ochranné rúška v školách

Opatrenie bude platiť 2 týždne, to znamená: od 2. septembra 2020 od 06:00 do 14. septembra 2020 18:00.

  • Výnimky z nosenia rúšok po novom pribudnú u:

– žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

– žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

  • Vypúšťajú sa nasledovné výnimky z nosenia rúšok:

– pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

– žiakov základnej a strednej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

– osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu

Úrad verejného zdravotníctva SR uvádza, že k vypusteniu výnimky sa pristúpilo z dôvodu, že mnohí výnimku zneužívali. Táto výnimka bola kedysi stanovená aj s ohľadom na horúce dni počas letných mesiacov, ktoré už v septembri nebývajú tak časté. Rovnako treba brať ohľad na to, že sa blíži obdobie zvýšeného výskytu respiračných infektov a rúška spolu s umývaním rúk a dodržiavaním sociálneho odstupu predstavujú jednoduchú a veľmi účinnú prevenciu šírenia respiračných ochorení, vrátane COVID-19.

  • V opatrení naďalej ostávajú nasledovné výnimky:

– deti do 3 rokov veku,

– osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

– žiaci pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,

– poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok,

– deti v interiéri materskej školy a jaslí,

Zdroj: Prezídium PZ, ÚVZ SR

Foto: pixabay.com