DUBNICA NAD VÁHOM. Procesy súvisiace s elimináciou vizuálneho najmä reklamného smogu dubnická samospráva rozbehla už v roku 2019. Počiatočným monitoringom situácie v oblasti reklamných stavieb bolo na území mesta zistených len popri hlavnom cestnom ťahu 111 billboardov, reklamných zariadení či pútačov. Iba tucet z nich spĺňal potrebné legislatívne náležitosti, ostatné boli postavené bez príslušných povolení.

Začiatkom minukého roka bol hlavný cestný ťah v Dubnici nad Váhom ľahší už o 40 billboardov, ktoré boli odstránené na základe výziev mesta Dubnica nad Váhom, zaslaných vlastníkom tzv. čiernych billboardov alebo príslušných pozemkov pod reklamnými stavbami. Podobne následne prestali kaziť vzhľad mesta aj ďalšie nelegálne reklamné plochy. V tomto roku mesto pokračuje ďalej a na základe súdneho príkazu dnes pristúpilo k odstraňovaniu tých nelegálnych reklamných stavieb, ktorých vlastníci na výzvy mesta nereagovali. Šesťnásť reklamných billboardov dnes na náklady ich vlastníkov odstránia technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.. Týmto spôsobom plánuje dubnická samospráva odstrániť načierno postavené billboardy lemujúce hlavný cestný ťah. Náklady mesta spojené s odstraňovaním sú na úrovni priližne 4000 Eur.

“Ja som veľmi rád, že niekoľkoročný boj s vizuálnym reklamným smogom má svoje výsledky, uviedol s potešením primátor mesta Dubnica nad Váhom Peter Wolf. Primátor mesta ďalej deklaruje, že v meste nechcú úplne likvidovať marketing, ten je veľmi dôležitý. Podnikatelia podľa neho potrebujú mať priestor na prezentáciu a mesto bude vytvárať plochy, na ktorých budú môcť prezentovať svoje produkty, tovary, alebo služby.