TRENČIANSKE TEPLICE – BAD DEUTSCH-ALTENBURG. V tomto roku sa pracuje na posilnení vzájomných vzťahov medzi kúpeľným mestom Trenčianske Teplice a rakúskym kúpeľným mestom Bad Deutch-Altenburg.

V piatok 26. mája 2023mnavštívila Trenčianske Teplice delegácia práve z tohto rakúskeho mesta na čele so starostom Hansom Wallowitschom a riaditeľom ich kúpeľov Ludwigstorff Fridrichom Eisenblockom. Hostia si pozreli mesto a kúpele v spoločnosti obchodného riaditeľa Kúpeľov Trenčianske Teplice Andreja Pučeka a privítala ich aj primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková. Delegácia si následne vychutnala aj začiatok festivalu troch generácií, ktorý počas víkendu zabával všetky vekové kategórie.