TRENČIANSKA TEPLÁ. Vyjadrenie Dobrovoľného hasičského zboru k situácii, ktorá vznikla na multižánrovom podujatí v Trenčianskej Teplej.

Kvôli objektivite sme požiadali o vyjadrenie aj protistranu.