TRENČIANSKE TEPLICE. Skôr narodení obyvatelia mesta Trenčianske Teplice si ešte pamätajú ako fungovala bývalá nemocnica v Trenčianskych Tepliciach. Istý čas budovu vlastnilo mesto a vtedajšie vedenie sa rozhodlo budovu odpredať súkromnej firme. Tá mala byty dostavať a skolaudovať do marca 2019, čo sa však nestalo a mesto tak prišlo o dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania a aj z Ministerstva dopravy a regionálnej výstavby SR, spolu za viac ako 1 mil. EUR.

Začiatkom roka 2019 investor doručil mestu oznámenie, že termín pôvodnej kolaudácie bytov nedodrží a termín predlžuje do konca roka 2020. Dnes z budovy opadáva omietka a ohrozuje jednak chodcov pohybujúcich sa po chodníku, ale aj vozidlá parkujúce na mestských parkovacích miestach, alebo pohybujúce sa po mestskej komunikácii. Mesto prostredníctvom stavebného úradu zakročilo a žiada od investora, aby objekt riadne zabezpečil. (Konkrétne informácie sa dozviete z priloženej reportáže.) Podľa dostupných informácií je zrejmé, že ani tento rok sa v rekonštrukcii nebude pokračovať a vlastník opäť požiada o predĺženie termínu kolaudácie.

„Rozhodne je toto pod drobnohľadom, sledujeme túto vec. Autá tam odmietajú parkovať, čím mesto prichádza aj o príjem. Do budúceho týždňa sú povinní oplotiť, ochrániť okolie tak, aby ľudia neboli ohrození,“ deklarovala Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka mesta Trenčianske Teplice.

Mesto uspelo v roku 2017 so svojou žiadosťou o získanie finančných prostriedkov na obstaranie 25 nájomných bytov (12 x 1-izbový, 11 x 2- izbový a 2 x 3-izbový) na tretí pokus. Funkcionalistická stavba bývalej nemocnice mala byť podľa bývalého primátora Štefana Škultétyho prebudovaná na polyfunkčný objekt s prevahou bývania prostredníctvom súkromnej firmy a následne malo mesto odkúpiť byty na základe zmluvy o budúcej zmluve. Financovanie projektu mal zabezpečiť úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácia (ŠFRB) z Ministerstva dopravy a regionálnej výstavby SR. ŠFRB poskytne 654 tisíc EUR a ministerstvo 436 tisíc EUR.

Stavba v minulosti slúžila ako liečebný dom pre pracovníkov československých železníc. Budova vznikla v širšom centre mesta ako dielo architektov pod vedením Gustáva Kulhavého v rokoch 1928 – 1930. V štyridsiatych rokoch minulého storočia sa objekt transformoval na oblastnú nemocnicu.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.