TRENČIANSKA TEPLÁ. V uplynulú sobotu tesne popoludní sa uskutočnilo v Trenčianskej Teplej súčinnostno – previerkové cvičenie dobrovoľných hasičských zborov obce Trenčianska Teplá a miestnej časti Dobrá, v spolupráci s profesionálnymi hasičmi Hasičského a záchranného zboru, hasičskej stanice Trenčín.

Cvičenie sa vykonávalo v budove bývalej Sokolovne, kde bolo potrebné v husto zadymených priestoroch zachrániť uviaznutú osobu.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.