OMŠENIE – TRENČIANSKE TEPLICE – BOLEŠOV – MIKUŠOVCE – KAMENIČANY. Prinášame vami zaznamenané videá, ktoré ste zhotovili počas dnešných silných zrážok.

Omšenie (DHZO Omšenie)

Vodná nádrž Baračka (DHZO Omšenie)

Gilianka (DHZO Bolešov)

Obec Mikušovce (FB)

Kameničany

Zo života Trenčianskych Teplíc (FB)