VIDEO: Na teplanskej tržnici oslávili fašiangy

Na teplanskej tržnici sa zišli domáci a oslávili tak fašiangy. Prišli rodinky s deťmi, skôr narodená generácia, niektorí v maskách a niektorí iba tak na prechádzku.

Pre verejnosť bol pripravený fašiangový program, ktorý bol tvorený tradičnými rozprávančkymi, sprievodom masiek a samozrejme aj pochovávaním basy. Ruku k dielu priložili tak zamestnanci Obecného úradu Trenčianska Teplá, ako aj kultúrna komisia, miestni skauti, či členovia Občianskeho združenia Dobrí Dobrania z miestnej časti Dobrá. Program otvorila krátkym príhovorom starostka obce Slavomíra Propperová a bolo to jej prvé vystúpenie pred väčším auditóriom po jej zvolení.

Nemohlo chýbať občerstvenie v podobe špecialít, šišiek a kultúrny program tvorený Folklórnym súborom Teplanka, Dychovou hudbou Dobranka a vystúpenie DUA M z Nemšovej.

Foto:

Na teplanskej tržnici sa zišli domáci a oslávili tak fašiangy