OMŠENIE. Obecný úrad Omšenie spolu s Kultúrnou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve obce Omšenie si pripravili pre svojich seniorov vianočné posedenie aj s kultúrnym programom.

V spoločenskej miestnosti nad obchodom sa zišlo približne 80 skôr narodených občanom obce a vypočuli si piesne známej speváčky Hanky Servickej. Všetkých privítal starosta obce Omšenie Alojz Marček. Nechýbalo občerstvenie a malý darček, ako spomienku na toto pekné popoludnie. Manželka starostu Renáta Marčeková odliala zo sadry pre každého seniora malú Pannu Máriu. Obec si tiež spomenula na jubilujúcich svojich občanov v úctyhodnom veku.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.