NEMŠOVÁ. Večierok plný zábavy, dobrej nálady, ale aj úprimných slov vďaky. Také bolo vianočné posedenie klientov i priateľov DSS – Čistá duša, ktoré sa uskutočnilo v Kultúrnom centre Nemšová v pondelok 2. decembra 2019. Tí okrem blížiacich sa sviatkov oslávili aj úspešné presťahovanie zariadenia do iných priestorov.

Prvý pondelok v adventnom období bol špeciálnym pre klientov Domova sociálnych služieb Čistá duša. Okrem tradičného vianočného posedenia sa v Kultúrnom centre Nemšová aj oslavovalo. „Naše zariadenie sa podarilo úspešne presťahovať do nových priestorov, za čo vďačíme aj Oddeleniu sociálnej pomoci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to najmä za administratívnu pomoc,“ povedala riaditeľka zariadenia Mária Trenčanová.

Sviatočného posedenia sa zúčastnil aj trenčiansky župan Jaroslav Baška, ktorý je krstným otcom zariadenia. „Veľmi si vážim prácu pani riaditeľky i všetkých zamestnancov DSS – Čistá duša. Uvedomujem si, že byť zamestnancom v oblasti sociálnych služieb je skutočne náročné, a preto je našou povinnosťou byť nápomocnou inštitúciou. Aj keď TSK nie je zriaďovateľom tohto zariadenia, naša spolupráca je na vysokej úrovni, o čom svedčí napríklad aj každoročné zdobenie vianočného stromčeka na Úrade TSK,“ povedal trenčiansky župan.

V rámci kultúrneho programu vystúpili so svojou zostavou fitnessky, tanečníci, ale aj prijímatelia sociálnych služieb z DSS – Čistá duša. Tí mali okrem tanečných choreografií pripravenú aj scénku o narodení Ježiška.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Zdroj: TSK