OMŠENIE. Prinesieme vám záznam vianočného pásma, ako slávili Vianoce kedysi generácie skôr narodených obyvateľov Omšenia. Zatiaľ je možné vzhliadnuť fotogalériu, ktorá dokresľuje atmosféru tretej adventnej nedele.

O vystúpenie sa postarali členovia Folklórnej skupiny Dolina z Omšenia a Folklórnej skupiny Žihľavník fungujúcej pri Televýchodnej jednote Žihlavník Omšenie, ktorá motivuje najmä mladých obyvateľom Omšenia zachovávať tradície. Okrem kultúrneho programu ocenil starosta Omšenia Alojz Marček všetky organizácie, ktoré pôsobia na území obce a prispievajú tak k jej rozvoju.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.